مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اساتید  -  پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت 1:23
مزایده واگذاری انتشارات و بوفه دانشجویی  -  پنجشنبه 18 تیر 1394 ساعت 0:58
دکتر مهدی بصیرت در گفتگو با نشریه اقتصادبومی -  چهار شنبه 27 خرداد 1394 ساعت 17:46
آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجوی عراقی -  پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت 14:58