آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجوی عراقی -  پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت 14:58
برگزاری اردوی قم جمکران ویژه دانشجویان -  چهار شنبه 30 اردیبهشت 1394 ساعت 13:29
جزییات برگزاری ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی -  چهار شنبه 26 فروردین 1394 ساعت 23:0